Značenje karata za tarot

Značenje karata za tarot

 

Svaka tarot karta ima svoje jedinstveno značenje i ovisi o drugim kartama koje ju okružuju. Svaki špil tarota sastoji se od velike i male arkane. Velika simbolizira ono što je važno, snažne ličnosti ili arhetipove ljudi, stanja, okolnosti i vrline. Osoba kojoj se čita tarot ne smije o sebi pričati kako ne bi dozvolila da tarot majstori manipuliraju njome. Treba dati samo ime, prezime i datum rođenja. Tarot treba znati čitati jer vas usmjerava prema uspostavljanju ravnoteže između pozitivne i negativne strane vaše ličnosti. Mala arkana predstavlja situacije, okolnosti i ljude u vašem životu. Velika arkana ima 22 karte, a mala 56. Pozitivnost ili negativnost ovisi o položaju karte, je li ona okrenuta ili uspravna. Neke karte imaju naglasak na materijalno, dok su druge više usmjerene prema emocionalnom i mističnom. Na tarot karte ne smijete gledati kao na sredstvo za proricanje budućnosti već kao putovanje prema vašoj dubini.