Prekid duge veze je težak, kako se oni osjećaju?

Prekid duge veze je težak, kako se oni osjećaju?

Kada netko prekine dugogodišnju vezu uglavnom žele samovati ili biti s nekim kako bi zaboravili na tu osobu. Želite samo zaboraviti na sve što je bilo, a najbolje će vam pomoći treća osoba s kojom ne želite ništa ozbiljno. Vi se taman ponadate kako se nekoga pronašli, a onda saznate kako je nedavno prekinuo vezu i kako ste mu vjerojatno vi samo zabava, osoba koja će mu pomoći kod prekida i odjednom će na nju zaboraviti. Znate kako je upravo zavšio vezu jer nikako ne može prestati govoriti o njoj. Ona zna ovo, ona zna ono. Uvijek mu je sve govorila i bila je jako pametna. Dosta vam je više slušanja o njoj jer se osjećate kao da ništa ne vrijedite. Ako vi želite ozbiljnu vezu tada ovo glupiranje trebate prekinuti čim prije. Sasvim je očito kako mu ona još znači i nije ju prebolio. Kada razmislite, vi jako malo toga znate o njemu, ne poznajete mu čak niti prijatelje, a niti on vaše.