Select Page

Ne želite biti sami, tada se potrudite

Ne želite biti sami, tada se potrudite

Želite imati nekoga pored sebe, ali sudbina je totalno protiv vas. Svaki dan ste sami i sjedite te razmišljate o svom životu i kako ćete nastaviti dalje. No, možda nije stvar u sudbini nego u vama jer zapravo odbacujete sve potencijalne osobe koje vam se odluče približiti. Morate promijeniti svoj način života kako biste mogli privući drugu osobu k sebi i pokazati svoje pravo lice. Morate prihvatiti osobu u potpunosti jer nitko nije rođen bez mana, baš kao ni vi i ako ćete uvijek odbacivati druge zbog nekoliko negativnih osobina. Budite iskreni i poštujte tuđe mišljenje. Pokušajte popraviti svoje loše navike koje vas odguruju od drugih osoba.