Natalna astrologija

Natalna astrologija

 

Natalna, individualna ili sudska astrologija bavi se sastavljanjem karte neba u času vašeg rođenja. To je najpoznatija grana astrologije jer brojne zvijezde utječu na dijete u trenutku njegova rođenja i na temelju toga dolaze do određenih zaključaka koje će se dogoditi u njegovoj budućnosti. Što će on raditi i gdje će biti u budućnosti. Natalna astrologija smatra da je čovjek cjelina istih elemenata u različitu omjeru i rasporedu. Izrađuje se na temelju natalne karte. Naziv dolazi od riječi Natus što znači onaj koji je rođen. Natalna astrologija je astrologija živih bića.