Select Page

Karta Papa

Karta Papa

Papa predstavlja autoritet bilo koje vrste, simbolizira vjeru, moral, konformizam. On je mudar učitelj koji ima znanja o okultnome, psihoanalitičar koji dovodi u vezu Vaše svjesno i nesvjesno. Pojava Pape savjetuje Vam da se držite naučenog i zadanog tj. da održavate status quo jer nije vrijeme za promjene. Naći ćete se u sukobu sa tradicionalnim i zadanim obrascima ponašanja i zato je važno da se držite rituala ma koliko Vam se oni besmislenim činili.

Ljubav – Na ljubavnom je planu situacija također vrlo dobra, iako u vrlo tradicionalnom smislu. Nije vrijeme za nekonvencionalne pokrete niti za uvođenje promjena.

Financije – Ukoliko ćete potražiti savjet bankara investicije su prilično dobar potez za vas, no ne upuštajte se u rizična ulaganja na svoju ruku.

Posao – Posao će Vam ići od ruke ukoliko ćete slijediti pravila. Ovo je izvrsno vrijeme da se priključite nekoj grupi (bilo vjerskoj bilo sportskoj) ma koliko Vam se to odbojno činilo.

Zdravlje – Obratite pažnju na pravilnu prehranu i držite se rituala.

Duhovnost – Veoma ste okupirani vlastitim “ja”, dajte si vremena da promotrite unutarnji konflikt i ne brzajte sa zaključcima.

Karta okrenuta naopako – Okrenuta karta Pape upozorava na savjete koje ćete dobivati; vjerojatno je da će Vas savjetovati osoba koja nije iskrena i nema dobre namjere. Karta Vam savjetuje da razmišljate “svojom glavom”, da prestanete biti toliko pravocrtni te da proširite svoje vidike.