Kabala – predaja ili primanje

Kabala - predaja ili primanje

To je ezoterijski svjetonazor koji uči o svijetu i Bogu. Oslanja se na tumačenje svete židovske knjige Tore te tumači slova i brojčane odnose. Kabala se prenosila usmeno ali je nađen i prvi spis Bahir iz 1. stoljeća a potom je napisana knjiga u 3. stoljeću poslije Krista Knjiga stvaranja koja tumači, putem mistične simbolike 10 brojeva, stvaranje svijeta te 22 slova hebrejskog pisma koji su složeni u dijagram, tj. Drvo života. Prema kabali postoji želja za davanjem i želja za primanjem. Želja za davanjem naziva se još i Stvoritelj jer ta želja za davanjem stvara želju za primanjem. Svatko tko želi učiti kabalu to i može, a ona je danas postala psihički motivator i sredstvo dublje spoznaje. Utjecala je na zapadnu filozofiju kroz panteizam, a sredinom 20. stoljeća stekla je veliku popularnost u zapadnom svijetu, a danas ju prate i holivudske zvijezde. Kabala na hebrejskom znači predaja ili primanje. Sastoji se od tri osnovna dijela praktična, teorijska i meditacijska kabala.