Budite dobra djevojka

Budite dobra djevojka

 

Morate imati svoj stav, samopouzdanje i reći što želite, a ne dopuštati njemu da odlučuje o svemu. Vi niste pod njegovom vlašću i ako on nešto kaže, a vi se ne slažete tada to i recite. Ne smijete dopuštati njemu da odlučuje o svemu i strahovati reći što želite i mislite. Vi imate svoje mišljenje i želje i to bi trebali reći. Isto tako, trebate mu biti djevojka bez ikakvih prigovora koje inače sluša kada je doma. On vas gleda kao ženu i djevojku koju će voljeti i upravo tako se treba i ponašati. Imate prijatelje i obitelj uz njega stoga morate misliti i na njih, ali i njemu dopustiti da viđa druge ljude koji su jednako važni u njegovom životu kao i vi. Na njih ne smijete zaboraviti niti njemu zabranjivati da ih viđa, jednako kao što on to ne smije tražiti od vas. Morate naučiti kako živjeti svoj život. Poštujte njega i sebe stoga mu uvijek sve morate govoriti. Čak i ako vam se netko upucava, a vi ga se ne znate riješiti. Možete biti sretni i dalje uživati u vezi i istovremeno biti u dobrim odnosima sa drugim ljudima.